מועדון שחמט אסא ירושלים
  www.jeru.022.co.il
אסא שח ירושלים
יום א', י’ באדר תשע”ח
    דף הבית  |  הרשמה לרשימת תפוצה  |  יצירת קשר  
תוצאות ומועדי סבובים קרובים בגוף הכתבה
12:33 (21/01/16) דורון כ

יתקיימו 9 סבובים שוויצריים בימי חמישי בהם אין סבובי ליגה או חגים. מועדי הסבובים יתפרסמו ב3 סבבים. אשלח תזכורת ביום ראשון של השבוע בו מתקיים סבוב. ההגרלה תופיע בימי רביעי בבוקר בשבועות הנ"ל. התחרות צפוייה להסתיים ביוני. התחרות היא למד כושר ובהתאם לכל כללי המשחק התחרותי בקצב מלא, חובה על כל המשתתפים להיות בעלי פנקס מתחרה בתוקף לכל אורך התחרות.השופט הראשי הוא איתי זלוטוגורסקי: 050-7860096 רשימת המשתתפים בתחרות ומדי הכושר שלהם כפי שנרשמו ביום הפתיחה: 1. זק ונגר 19052. מאור גנץ 18783. סרגיי בלאו 18704. יונתן נאה 18685. דורון כוגן 18306. דרור שוורץ 18107. יוחנן אור 18048. דובי דובין 17699. עזגד יהושוע 165510. יצחק כפיר 162711. ישי שלמן 141012. נדב אבינועם 140013. אילן גמבורג 014. עידו מזעקי 0 סבוב 1 אור 0-1 ונגרגנץ 0-1 דוביןשלמן 1-0 בלאונאה 0-1 אבינועםגמבורג 1-0 כפירמזעקי 1-0 שוורץיהושוע 0.5-0.5 כוגן סבוב 2 כוגן 0.5-0.5 גנץבלאו 0-1 אורשוורץ 0.5-0.5 נאהכפיר 0-1 שלמןדובין 0-1 גמבורגאבינועם +-- מזעקיונגר 0-1 יהושוע סבוב 3 כפיר 0.5-0.5 בלאו גנץ 0-1 שוורץנאה 0.5-0.5 אורונגר 0.5-0.5 דוביןאבינועם 1-0 כוגןגמבורג 1-0 יהושועשלמן +-- מזעקי סבוב 4 בלאו 1-0 גנץכוגן 0-1 כפיריהושוע +-- נאהשוורץ 1-0 ונגראור --+ דוביןשלמן 1-0 אבינועםמזעקי 0.5-0.5 גמבורג סבוב 5 גנץ 0-1 כפירונגר 0.5-0.5 כוגןנאה --+ בלאודובין 0-1 יהושועאבינועם 0-1 שוורץגמבורג --+ שלמןמזעקי חופשי סבוב 6 14.4: נאה 1-0 גנץכוגן 0-1 דוביןבלאו 0-1 אבינועםכפיר 1-0 ונגרשוורץ 0-1 שלמןיהושוע 0-1 מזעקיגמבורג חופשי סבוב 7 21.4: גנץ 0.5-0.5 ונגרבלאו 0-1 כוגןדובין +-- נאהשלמן 1-0 יהושועאבינועם +-- גמבורגכפיר 1-0 מזעקישוורץ חופשי סבוב 8 2.6: יהושוע 0.5-0.5 גנץדובין 1-0 בלאוונגר 0-1 אבינועםכוגן --+ שלמןשוורץ 0-1 כפיר סבוב 9 ואחרון: 9.6: ונגר 0-1 בלאואבינועם 1-0 גנץיהושוע0-1 כפירכוגן 1-0 שוורץדובין 0-1שלמן

 
 
חדשות
תחרויות שמתקיימות כרגע
פורום
ליגה
תחרויות שהסתיימו